965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Concedida subvenció no dinerària per a la redacció de projectes als municipis que integren el Pla Provincial d’Estalvi energètic Optimitza,2023, per import de 2.500,00€
Per a la millora de l’eficiència energètica a la Casa de Cultura, Poliesportiu Municipal i edificis municipals de la Torre de les Maçanes
————————————————————–
Concedida subvención no dineraria para la redacción de proyectos a los municipios que integran el Plan Provincial de Ahorro energético Optimiza,2023, por importe de 2.500,00€
Para la mejora de la eficiencia energética en la Casa de Cultura, Polideportivo Municipal y edificios municipales de Torremanzanas