965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

?La Diputació d’Alacant ha aportat 37.926,58 € ? del Pla + A prop 2020, dins de la línia d’actuació de despeses corrents d’Assistència a Municipis ?, van ser destinades a les línies d’actuació de l’any passat, exercici 2020, i, en el seu cas, 2021.
———-
?La Diputación de Alicante ha aportado 37.926,58 € ? del Plan + CERCA 2020, dentro de la línea de actuación de gastos corrientes de Asistencia a Municipios ?, fueron destinadas a las líneas de actuación del año pasado, ejercicio 2020, y, en su caso, 2021.