965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Es comunica per resolució del 10 de l’Abril de 2020 del director general de prevenció d’incendis forestals, s’autoritza la crema controlada de restes agrícoles des del 21 d’Abril al 31 de maig des de l’eixida del sol fins a les 13:30h. Només exclusivament de dilluns a divendres i atesos els nivells de preemergència per riscos forestals.
——-
Se comunica que por resolución del 10 del Abril de 2020 del director general de prevención de incendios forestales, se autoriza la quema controlada de restos agrícolas desde el 21 de Abril al 31 de mayo desde la salida del sol hasta las 13:30h. Solo exclusivamente de lunes a viernes y atendiendo a los niveles de preemergencia por riesgos forestales.