965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?‍♂️OBRES REFORÇ DE PAVIMENTACIÓ
? Ahir l’Alcalde, Cristobal Sala Menargues va signar l’acta de replanteig de les obres de reforç de pavimentació en un tram de Teix i pavimentació parcial del Camí de Relleu, per import de 48.376,39 € ? finançat al ? % per la Diputació d’Alacant, mitjançant la convocatòria per a la realització d’inversions en camins de titularitat municipal a executar pels Ajuntaments, anualitat 2021.
Les obres començaran en breu.?‍♂️
—-
?‍♂️OBRAS REFUERZO DE PAVIMENTACIÓN
? Ayer el Alcalde, Cristobal Sala Menargues firmó el acta de replanteo de las obras de refuerzo de pavimentación en un tramo de Teix y pavimentación parcial del Camino de Relleu, por importe de 48.376,39 € ? financiado al ? % por la Diputación de Alicante , mediante la convocatoria para la realización de inversiones en caminos de titularidad municipal a ejecutar por los Ayuntamientos, anualidad 2021.
Las obras empezarán en breve.?‍♂️