965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

? Dilluns passat 13 de setembre, es van iniciar les obres d’adequació i reparació dels camins Sirvent, Ibi i Montagut, les obres són finançades al 100% per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant el «Plan + Cerca 2020» , per a Línies d’actuació d’Inversions de l’Àrea de Cooperació, per import total de 47.768,68 euros ?.
——–
? El pasado lunes 13 de septiembre, se iniciaron las obras de adecuación y reparación de los caminos Sirvent, Ibi y Montagut, las obras son financiadas al 100 % por la Diputación de Alicante , mediante el «Plan + Cerca 2020» , para Líneas de actuación de Inversiones del Área de Cooperación, por importe total de 47.768,68 euros ?.