965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?La Generalitat Valenciana, amb motiu de l’estat d’emergència nivell 3️⃣ per risc extrem d’incendis forestals, ha establit una sèrie de restriccions, fins al dilluns 1️⃣6️⃣ d’Agost o fi de l’estat d’emergència.
Mesures preventives durant la preemergència 3️⃣ , d’obligat compliment:
? Prohibició del trànsit de persones per senderes i camp a través. ?
⏩ Suspensió de treballs en els terrenys forestals o els seus voltants.
⏩ Suspensió de l’ús festiu-recreatiu del foc amb motius festius.
? Prohibició genèrica d’encendre qualsevol tipus de foc en els terrenys forestals i en la zona d’influència forestal (fins a 500 metres).
⏩ Suspensió de qualsevol mena d’autorització atorgada per a la circulació esportiva per terrenys forestals.
⏩ Més informació en el següent enllaç al DOGV:
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/12/pdf/2021_8678.pdf
? La Generalitat Valenciana, con motivo del estado de emergencia nivel 3️⃣ por riesgo extremo de incendios forestales, ha establecido una serie de restricciones, hasta el lunes 1️⃣6️⃣ de Agosto o fin del estado de emergencia.
⏩ Medidas preventivas durante la preemergencia 3️⃣ , de obligado cumplimiento:
? Prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través. ?
⏩ Suspensión de trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones.
⏩ Suspensión del uso festivo-recreativo del fuego con motivos festivos.
? Prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en los terrenos forestales y en la zona de influencia forestal (hasta 500 metros).
⏩ Suspensión de cualquier tipo de autorización otorgada para la circulación deportiva por terrenos forestales.
⏩ Más información en el siguiente enlace al DOGV:
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/12/pdf/2021_8678.pdf