965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Així està quedant l’obra de millora de l’accés al nucli urbà per la C/ Abadia.
Es tracta d’una inversió finançada al 100% amb subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla + A prop 2022.
Import de l’ajuda; Obra 34.200,90 €. Honoraris Projecte Tècnic 1.149,61 €
—————————————
Así está quedando la obra de mejora del acceso al casco urbano por la C/ Abadía.
Se trata de una inversión financiada al 100% con subvención de la Excma. Diputación de Alicante. Convocatoria de Subvenciones de Infraestructuras y Asistencia a Municipios: Plan + Cerca 2022.
Importe de la ayuda; Obra 34.200,90 €. Honorarios Proyecto Técnico 1.149,61 €