965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?Aquest pròxim dissabte 11 de juny, transcorrerà pel nostre municipi el Iron Gravel 2022. Aquesta edició compta amb 3️⃣ distàncies, 180, 110 i 55 km, prova de resistència que passarà per pistes i sendes de tota la província.
Discorre per vies secundàries i pistes forestals, les carreteres per les quals discorre no estan tancades al trànsit rodat.
Per a més informació: https://irongravel.com/
 
—-
 
?Este próximo sábado 11 de junio, transcurrirá por nuestro municipio el Iron Gravel 2022. Esta edición cuenta con 3️⃣ distancias, 180, 110 y 55 km, prueba de resistencia que pasará por pistas y sendas de toda la provincia.
Discurre por vías secundarias y pistas forestales, las carreteras por las que discurre no están cerradas al tráfico rodado.
Para mayor información: https://irongravel.com/
 
@gravelalicante #irongravel2022 #latorredelesmaçanes #deporte
tor