965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

? Ahir va començar l’obra ? de millora en la infraestructura hidràulica municipal, consistent en la instal·lació d’un sistema de cloració automàtic en el Depòsit Rentonar ?. El cost total ascendeix a 16.003,97 € ? i compta amb subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant per import de 13.226,42 € ? a través de la convocatòria de Reparació (línia A) i Primer establiment, reforma o gran reparació (línia ? d’infraestructures hidràuliques que executen les entitats locals, anualitat 2021.
——–
? Ayer comenzó la obra ? de mejora en la infraestructura hidráulica municipal, consistente en la instalación de un sistema de cloración automático en el Depósito Rentonar ?. El coste total asciende a 16.003,97 € ? y cuenta con subvención de la Diputación de Alicante por importe de 13.226,42 € ? a través de la convocatoria de Reparación (línea A) y Primer establecimiento, reforma o gran reparación (línea ? de infraestructuras hidráulicas que ejecuten las entidades locales, anualidad 2021.