965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Informem els veïns de l’actuació que l’Ajuntament està executant en enllumenat públic.
Instal·lació de lluminàries solars en accés sud al nucli urbà i en camins municipals.
Es tracta d’una inversió finançada al 100% amb subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. Import de l’ajuda; 19.229,47 €. Convocatòria de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla + A prop 2022.
——————————–
Informamos a los vecinos de la actuación que el Ayuntamiento está ejecutando en alumbrado público.
Instalación de luminarias solares en acceso sur al casco urbano y en caminos municipales.
Se trata de una inversión financiada al 100% con subvención de la Excma. Diputación de Alicante. Importe de la ayuda; 19.229,47 €. Convocatoria de Subvenciones de Infraestructuras y Asistencia a Municipios: Plan + Cerca 2022.