965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

El Ministeri de Sanitat ha elaborat una Guia de bones pràctiques en les eixides de la població infantil durant l’estat d’alarma, segueix les mesures de prevenció i les indicacions d’aquesta guia per a fer-ho de manera segura

250420 Guía de buenas prácticas en las salidas de la población infantil durante el estado de alarma

—–

El Ministerio de Sanidad ha elaborado una Guía de buenas prácticas en las salidas de la población infantil durante el estado de alarma, sigue las medidas de prevención y las indicaciones de esta guía para hacerlo de forma segura

250420 Guía de buenas prácticas en las salidas de la población infantil durante el estado de alarma