965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
L’Ajuntament ha finalitzat el Programa 2022 de Promoció i Difusió del Museu de la Casa Alta, que comprén les següents accions:
– Edició de vídeo promocional.https://fb.watch/gcNMEaK3_K/
– Creació campanya Facebook i monitoratge 30 dies.
– Edició i adquisició de 700 calendaris any 2023 amb temàtica central de la Casa Alta.
El cost de les actuacions ascendeix a 6.312,57 €. És finançat al 100% per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. Conveni de Col·laboració subscrit el 13 de Juliol de 2021-2024 per a conservació, manteniment, reparació i altres treballs tècnics del Museu de la Casa Alta
————————————
El Ayuntamiento ha finalizado el Programa 2022 de Promoción y Difusión del Museo de la Casa Alta, que comprende las siguientes acciones:
-Edición de video promocional.https://fb.watch/gcNMEaK3_K/
-Creación campaña Facebook y monitorización 30 días.
-Edición y adquisición de 700 calendarios año 2023 con temática central de la Casa Alta.
El coste de las actuaciones asciende a 6.312,57 €. Es financiado al 100% por la Excma. Diputación Provincial de Alicante. Convenio de Colaboración suscrito el 13 de Julio de 2021-2024 para conservación, mantenimiento, reparación y otros trabajos técnicos del Museo de la Casa Alta