965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?Finalitza la instal·lació i adequació de parcs infantils en l’Av. Espanya, C/ Santa Ana i parc municipal de la Torre de les Maçanes; el cost ascendeix a ? 35.651,79 €, finançats al 100% per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, al costat dels honoraris de redacció del projecte per import de ? 1.198,38 €, ascendint a un total finançat de ? 36.850,17 €, mitjançant la convocatòria “Concessió de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Pla +A prop 2020”.
———-
?Finaliza la instalación y adecuación de parques infantiles en la Avda. España, C/ Santa Ana y parque municipal de Torremanzanas; el coste asciende a ? 35.651,79 €, financiados al 100 % por la Excma. Diputación Provincial de Alicante, junto a los honorarios de redacción del proyecto por importe de ? 1.198,38 €, ascendiendo a un total financiado de ? 36.850,17 €, mediante la convocatoria “Concesión de Subvenciones de Infraestructuras y Asistencia a Municipios: Plan +CERCA 2020”