965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

? Estàs interesseu@ en el Taller de rehabilitació a domicili (amb caràcter temporal)?.
Informa’t de la documentació requerida i pots presentar-ho per la ? seu electrònica de l’Ajuntament o en les oficines.
 Finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, mitjançant la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments, EATIM i Mancomunitats, per a promoció social, equipament i vehicles, anualitat 2021, per a «Taller de rehabilitació a domicili per a persones dependents», per import subvencionat de ? 3.118,00 €.
—–
? ¿Estás interesad@ en el Taller de rehabilitación a domicilio (con carácter temporal)?.
Infórmate de la documentación requerida y puedes presentarlo por la ? sede electrónica del Ayuntamiento o en las oficinas.
 Financiado por la Diputación de Alicante , mediante la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos, EATIM y Mancomunidades, para promoción social, equipamiento y vehículos, anualidad 2021, para «Taller de rehabilitación a domicilio para personas dependientes», por importe subvencionado de ? 3.118,00 €.