965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Si tens entre 3 i 12 anys, pots apuntar-te a l’escola esportiva 2022, de l’1 al 26 d’agost, realitzaràs activitats multiesport, futbol, tennis, manualitats, i moltes altres activitats.
Inscripcions en les oficines de l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes, places limitades.
Finançat per la Diputació d’Alacant mitjançant la Convocatòria del “Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals, dependents d’aquests, per a la realització d’activitats esportives, o per al funcionament d’Escoles esportives municipals, anualitat 2022”, per import subvencionat de 4.965,22 €, corresponent al 100% del cost total de l’actuació «Activitats esportives infantil-juvenil 2022, agost 2022»
—–
Si tienes entre 3 y 12 años, puedes apuntarte a la escuela deportiva 2022, del 1 al 26 de agosto, realizarás actividades multideporte, fútbol, tenis, manualidades, y otras muchas actividades.
Inscripciones en las oficinas del Ayuntamiento de Torremanzanas, plazas limitadas.
Financiado por la Diputación de Alicante mediante la Convocatoria del “Plan de ayudas económicas a los Ayuntamientos y Entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante, así como a las Entidades deportivas municipales, dependientes de los mismos, para la realización de actividades deportivas, o para el funcionamiento de Escuelas deportivas municipales, anualidad 2022”, por importe subvencionado de 4.965,22 €, correspondiente al 100% del coste total de la actuación «Actividades deportivas infantil-juvenil 2022, agosto 2022»