965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

? L’Ajuntament està realitzant lliurament de llenya ?? a persones amb escassos recursos, que visquen soles o amb dificultats econòmiques.
Si et trobes en alguna d’aquestes situacions pots dirigir-te als serveis socials de l’Ajuntament i t’informaran de la documentació a entregar.
?Es prioritzaren les sol·licituds de persones majors sense recursos econòmics.
—–
? El Ayuntamiento está realizando entrega de leña ?? a personas con escasos recursos, que vivan solas o con dificultades económicas.
Si te encuentras en alguna de estas situaciones puedes dirigirte a los servicios sociales del Ayuntamiento y te informarán de la documentación a entregar.
? Se priorizaran las solicitudes de personas mayores sin recursos económicos