965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Assaig d’enviament d’alertes a mòbils ES-ALERT
La data de realització a la Comunitat Valenciana serà el pròxim 27 d’Octubre de 2022.
Sonarà un xiulet en alguns telèfons mòbils, anunciant que es tracta d’un missatge de prova del sistema d’alertes de protecció civil per a assegurar que funciona correctament.
La tecnologia ES-ALERT permet a les autoritats de Protecció Civil enviar missatges d’alerta als telèfons mòbils localitzats en una àrea afectada per una emergència o catàstrofe.
Ensayo de envío de alertas a móviles ES-ALERT
La fecha de realización en la Comunidad Valenciana será el próximo 27 de Octubre de 2022.
Sonará un pitido en algunos teléfonos móviles, anunciando que se trata de un mensaje de prueba del sistema de alertas de protección civil para asegurar que funciona correctamente.
La tecnología ES-ALERT permite a las autoridades de Protección Civil enviar mensajes de alerta a los teléfonos móviles localizados en un área afectada por una emergencia o catástrofe.