965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

?Hem donat principi al programa de manteniment i neteja de les voreres del riu i terrenys forestals, amb l’objecte, entre altres, de reduir riscos d’incendis forestals. La duració del programa és de 6 mesos i treballaran una quadrilla de quatre empleats.
Finançat la despesa del personal, ? 37.235’15 € al ?% per LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació. TRAGSA ens aporta suport logístic, mitjans materials i formació.
——
?Hemos dado comienzo al programa de mantenimiento y limpieza de cauces y terrenos forestales, con el objeto, entre otros, de reducir riesgos de incendios forestales. La duración del programa es de 6 meses y trabajarán una cuadrilla de cuatro empleados.
Financiado el gasto del personal, ? 37.235’15 € al ?% por GVA Labora. TRAGSA nos aporta apoyo logístico, medios materiales y formación.