965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

? Els/Les xiquets/es del C.E.I.P. La Torre de les Maçanes realitzaran el taller «Els quaderns de l’igualtat» ??? juntament amb els seus professors per a fomentar la igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere.

? Finançat per la Diputació d’Alacant, dins de la convocatòria d’ajudes a Ajuntaments de la Província d’Alacant, amb destinació a programes i activitats per a la igualtat d’oportunitats de prevenció de la violència de gènere, anualitat 2021, per import de 2.237,80 € ? corresponents al 100% del cost de l’activitat.

—–

? L@s niñ@s del C.E.I.P. Torremanzanas realizarán el taller «Els quaderns de l’igualtat» ??? junto con sus profesores para fomentar la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género.

? Financiado por la Diputación de Alicante , dentro de la convocatoria de ayudas a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante, con destino a programas y actividades para la igualdad de oportunidades de prevención de la violencia de género, anualidad 2021, por importe de 2.237,80 € ? correspondientes al 100 % del coste de la actividad.