965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

📌 L’Ajuntament 🏛 ha adquirit diversos elements dissenyats per a la promoció i difusió del Museu de la Casa Alta.🧢👕💼
Samarretes, armilles, bosses i gorres per un import de 7.970,39 💵 euros que són aportats al 100% per l’Excma. Diputació d’Alacant a través de conveni de col·laboració subscrit el 13 de juliol de 2021 per a conservació, manteniment, reparació i altres treballs tècnics del Museu de la Casa Alta. 🏛
——-
📌El Ayuntamiento 🏛 ha adquirido varios elementos diseñados para la promoción y difusión del Museo de la Casa Alta. 🧢👕💼
Camisetas, chalecos, bolsas y gorras por un importe de 7.970,39 💵 euros que son aportados al 100% por la Diputación de Alicante a través de convenio de colaboración suscrito el 13 de julio de 2021 para conservación, mantenimiento, reparación y otros trabajos técnicos del Museo de La Casa Alta.🏛