965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
? ECOVID: L’Excm. Ajuntament de La Torre de les Maçanes rebrà 15.192,00 €, per a la contractació a jornada completa per un període de 12 mesos, de desocupats persones d’almenys de 30 anys. Pròximament l’Ajuntament sol·licitarà a LABORA el perdil d’1 peó per al reforç del servei municipal de neteja.
—–
?ECOVID: El Excmo. Ayuntamiento de Torremanzanas recibirá 15.192,00 €, para la contratación a jornada completa por un periodo de 12 meses, de desempleados personas de al menos de 30 años. Próximamente el Ayuntamiento solicitará a LABORA el perfil de 1 peón para el refuerzo del servicio municipal de limpieza.