965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

? DONACIÓ DE SANG?
Recorda! Hui dilluns 5 de juliol, de 17:00 a 20:30h, Donació de Sang en la Casa de Cultura de La Torre de les Maçanes. DonanTers? la xarxa més social?
————
?DONACIÓN DE SANGRE ?
¡Recuerda! Hoy lunes 5 de julio, de 17:00 a 20:30h, donación de sangre en la Casa de Cultura de Torremanzanas.
DonanTers? la red más social ?