965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes ha fet tasques de desbrossament ? de cunetes i vorals en els camins rurals de Teix, Rabosina, Alcoleja, Foia Boix i Alacant, ? finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant mitjançant la línia 4 de «Foment de l’agricultura i sosteniment del medi rural», dins de la Convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius, anualitat 2021, per import de 2.982,65 euros, corresponents al 100% del cost.
—–
?El Ayuntamiento de Torremanzanas ha hecho tareas de desbroce ? de cunetas y arcenes en los caminos rurales de Teix, Rabosina, Alcoleja, Foia Boix y Alicante, ? financiado por la Diputación de Alicante mediante la línea 4 de «Fomento de la agricultura y sostenimiento del medio rural», dentro de la Convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del área de Desarrollo Económico y Sectores Productivos, anualidad 2021, por importe de 2.982,65 euros, correspondientes al 100%.del coste.