965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

?Dades actualitzades de l’index de risc Covid-19 ? a 06.10.2021, en aquests moments continuem sense cap cas en la població segons la informació del Centre de Salut Pública.
Junts podem!
———
? Datos actualizados del índice de riesgo Covid-19 ? a 06.10.2021, en estos momentos continuamos sin ningún caso en la población según la información del Centro de Salud Pública.
¡Juntos podemos!