965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?La Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes, una subvenció no dinerària consistent en el subministrament d’un ?vehicle elèctric pur o etiqueta ambiental zero ♻️, adquirit per la Diputació d’Alacant, dins de la convocatòria de subvencions per a vehicles elèctrics per a serveis generals per a municipis i entitats locals menors de la província d’Alacant de població igual o menor a 50.000 habitants, anualitat 2021.
——
?La Diputación de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas, una subvención no dineraria consistente en el suministro de un ?vehículo eléctrico puro o etiqueta ambiental cero ♻️, adquirido por Diputación de Alicante, dentro de la convocatoria de subvenciones para vehículos eléctricos para servicios generales para municipios y entidades locales menores de la provincia de Alicante de población igual o menor a 50.000 habitantes, anualidad 2021.