965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
? L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes fa pública la concessió per part del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (GVA Labora) dins del programa ECOVID 2021, d’una subvenció per a la contractació d’1 persona durant un any per import de ? 15.192,00.-€
Corresponent a l’empara de la convocatòria per a persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Programa ECOVID 2021
——-
? El Ayuntamiento de Torremanzanas hace pública la concesión por parte del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (GVA Labora) dentro del programa ECOVID 2021, de una subvención para la contratación de 1 persona durante un año por importe de ?15.192,00.-€
Correspondiente al amparo de la convocatoria para personas desempleadas de al menos 30 años de edad en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunitat Valenciana. Programa ECOVID 2021