965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?Des de l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes volem agrair a tota la població l’esforç i la prevenció ? davant la Covid-19?, no existint en aquests moments cap cas en la població segons la informació del Centre de Salut Pública.
———
?Desde el Ayuntamiento de Torremanzanas queremos agradecer a toda la población el esfuerzo y la prevención ? ante la Covid-19?, no existiendo en estos momentos ningún caso en la población según la información del Centro de Salud Pública.