965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
? ATENCIÓ
https://1km.geomatico.es/
Aplicació web de codi lliure perquè cadascú calcule l’espai on pot transitar a l’hora de ??‍♀️?? caminar o fer esport.
Fes clic en el mapa sobre ta casa i visualitza on pots caminar durant la fase 0 del desconfinament per la crisi de la COVID-19. També podràs veure els límits del terme municipal quan vages a fer esport.
——
? ATENCIÓN
https://1km.geomatico.es/
Aplicación web de código libre para que cada cual calcule el espacio donde puede transitar a la de ??‍♀️??andar o hacer deporte.
Haz clic en el mapa sobre tu casa y visualiza donde puedes andar durante la fase 0 de la desconfinamiento por la crisis de la COVID-19. También podrás ver los límites del término municipal cuando vayas a hacer deporte.