965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?AJUDES ECONÒMIQUES , PER A PYMES, MICROPYMES, AUTÒNOMS I ALTRES COL·LECTIUS SUBJECTES A MUTUALITATS PER A MINIMITZAR ELS EFECTES DEL COVID-19 , DE LA DIPUTACIÓ D’ALACANT A l’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE LES MAÇANES
? Hui ? comença el termini de presentació per a sol·licitar l’ajuda per a les pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, que hagen reduït la mitjana mensual de facturació dels mesos compresos entre l’1 de juliol de 2020 i el 30 de juny de 2021, en almenys el 25% respecte de la mitjana mensual facturada en 2019.
‼ Aquestes ajudes són finançades al 100% per la Diputació d’Alacant, mitjançant la convocatòria d’ajudes amb destinació a minimitzar l’impacte econòmic que el Covid-19 està suposant sobre pimes, micropimes, xicotets empresaris autònoms i professionals, anualitat 2021, per import de 12.202,72€.
‼ Consulta les bases en :https://bit.ly/3nSWwlz
Qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb l’Agència de Desenvolupament Local, dilluns i dimarts en el 965 61 93 86
—–
? AYUDAS ECONÓMICAS , PARA PYMES, MICROPYMES, AUTÓNOMOS Y OTROS COLECTIVOS SUJETOS A MUTUALIDADES PARA MINIMIZAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 , DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE AL AYUNTAMIENTO DE TORREMANZANAS
? Hoy ? comienza el plazo de presentación para solicitar la ayuda para las pymes, micropymes, autónomos y otros colectivos sujetos a mutualidades, que hayan reducido el promedio mensual de facturación de los meses comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, en al menos el 25% respecto del promedio mensual facturado en 2019.
‼ Estas ayudas están financiadas al 100% por la @dipuAlicante, mediante la convocatoria de ayudas con destino a minimizar el impacto económico que el Covid-19 está suponiendo sobre pymes, micropymes, pequeños empresarios autónomos y profesionales, anualidad 2021, por importe de 12.202,72€.
‼ Consulta las bases en: https://bit.ly/3nSWwlz
Cualquier duda pueden ponerse en contacto con la Agencia de Desarrollo Local, lunes y martes en el 965 61 93 86