965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes ajuda de 17.817,20€ destinada a costos municipals energètics de 2021 i 2022, a l’empara de la Convocatòria de subvencions dineràries dirigides a municipis de la Província amb població inferior a 10.000 habitants per a sufragar els costos derivats de la crisi energètica.

La Excma. Diputación Provincial de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas ayuda de 17.817,20€ destinada a costes municipales energéticos de 2021 y 2022, al amparo de la Convocatoria de subvenciones dinerarias dirigidas a municipios de la Provincia con población inferior a 10.000 habitantes para sufragar los costes derivados de la crisis energética.