965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Ajudes per a la #comprajoven en municipis xicotets i/o en risc de despoblació
termini finalització: el 30 de setembre
https://habitatge.gva.es/…/bases-i-convocatòria-xicotets
Requisits:
Persones joves de fins a 35 anys d’edat
Ingressos iguals o inferiors a 3 IPREM
Que en aquest any hagen adquirit un habitatge amb contracte de reserva, amb compromís de compra des del 1/1 fins al 30/9 o amb contracte de compravenda pendent de formalitzar
L’ajuda suposarà el 20% del valor de l’adquisició de l’habitatge i no superarà els 120.000 euros
 
—–
 
Ayudas para la #comprajoven en municipios pequeños y/o en riesgo de despoblación
plazo finalización: el 30 de septiembre
https://habitatge.gva.es/…/bases-i-convocatoria-xicotets
Requisitos:
Personas jóvenes de hasta 35 años de edad
Ingresos iguales o inferiores a 3 IPREM
Que en este año hayan adquirido una vivienda con contrato de reserva, con compromiso de compra desde el 1/1 hasta el 30/9 o con contrato de compraventa pendiente de formalizar
La ayuda supondrá el 20% del valor de la adquisición de la vivienda y no superará los 120.000 euros