965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes està realitzant les activitats del «aquagym»  a l’agost en la piscina municipal,  finançat per la Diputación de Alicante mitjançant la Convocatòria del “Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals, dependents d’aquests, per a la realització d’activitats esportives, o per al funcionament d’Escoles esportives municipals, anualitat 2022”, per import subvencionat de 93,95€, corresponent al 100% del cost total de l’actuació.
—–
El Ayuntamiento de Torremanzanas está realizando las actividades del «aquagym» en agosto en la piscina municipal, financiado por la Diputación de Alicante mediante la Convocatoria del “Plan de ayudas económicas a los Ayuntamientos y Entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante, así como a las Entidades deportivas municipales, dependientes de los mismos, para la realización de actividades deportivas, o para el funcionamiento de Escuelas deportivas municipales, anualidad 2022”, por importe subvencionado de 93,95€, correspondiente al 100% del coste total de la actuación.