965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

?En breu començarà l’obra d’instal·lació i adequació de parcs infantils ? en l’Av. Espanya, Carrer Sant Anna i parc municipal, per import de 35.651,79€ ?, finançats al 100% per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, al costat dels honoraris de redacció del projecte per import de 1.198,38 € ?, ascendint a un total finançat de 36.850,17 € ?, mitjançant la convocatòria “Concessió de Subvencions d’Infraestructures i Assistència a Municipis: Plan + Cerca 2020”.
———-
? En breve empezará la obra de instalación y adecuación de parques infantiles ? en la Avda. España, Calle Santa Anna y parque municipal, por importe de 35.651,79 € ?, financiados al 100 % por la @diputación, junto a los honorarios de redacción del proyecto por importe de 1.198,38 € ?, ascendiendo a un total financiado de 36.850,17 € ?, mediante la convocatoria “Concesión de Subvenciones de Infraestructuras y Asistencia a Municipios: Plan +CERCA 2020”