965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
La Diputació d’Alacant ha aportat 30.000,00 € ? del Pla + A prop 2022, dins de la línia d’actuació de despeses corrents d’Assistència a Municipis, van ser destinades a les línies d’actuació de l’any passat, exercici 2021, i, en el seu cas, 2022.
———-
La Diputación de Alicante ha aportado 30.000,00 € ? del Plan + CERCA 2022, dentro de la línea de actuación de gastos corrientes de Asistencia a Municipios, fueron destinadas a las líneas de actuación del año pasado, ejercicio 2021, y, en su caso, 2022.