965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes està realitzant les activitats del «aquagym» ? a l’agost en la piscina municipal, ? finançat per la Diputación de Alicante mitjançant la Convocatòria del “Pla d’ajudes econòmiques als Ajuntaments i Entitats d’àmbit territorial inferior al municipi de la província d’Alacant, així com a les Entitats esportives municipals, dependents d’aquests, per a la realització d’activitats esportives, o per al funcionament d’Escoles esportives municipals, anualitat 2021”, per import subvencionat de 86,20€ ?, corresponent al 100% del cost total de l’actuació.
—–
?El Ayuntamiento de Torremanzanas está realizando las actividades del «aquagym» ? en agosto en la piscina municipal, ? financiado por la Diputación de Alicante mediante la Convocatoria del “Plan de ayudas económicas a los Ayuntamientos y Entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia de Alicante, así como a las Entidades deportivas municipales, dependientes de los mismos, para la realización de actividades deportivas, o para el funcionamiento de Escuelas deportivas municipales, anualidad 2021”, por importe subvencionado de 86,20€ ?, correspondiente al 100% del coste total de la actuación.