965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?Us podem avançar que enguany tindrem una decoració nadalenca molt especial i que gaudirem d’un ?? pesebre artístic que l’Ajuntament instal·larà en la Plaça.

L’adquisició ha sigut finançada al ? per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, a l’empara de la Convocatòria de subvencions a Ajuntaments per a adquisició i instal·lació d’elements nadalencs elaborats artesanalment, amb un cost total ascendeix a ? 9.680,00 €
————
?Os podemos adelantar que este año tendremos una decoración navideña muy especial y que vamos a disfrutar de un ?? belén artístico que el Ayuntamiento instalará en la Plaza.

La adquisición ha sido financiada al ? por la Diputación de Alicante , al amparo de la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para adquisición e instalación de elementos navideños elaborados artesanalmente, con un coste total asciende a ? 9.680,00 €