965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes està realitzant la instal·lació de fanals solars en l’els camins rurals de l’est del terme municipal (camins Sirvent, Portell i Ibi), per a millorar l’accessibilitat d’aquests camins.

El cost de l’actuació ascendeix a 12.732,83 €, i l’adquisició de lluminàries per import de 10.984,38 € ha sigut finançat al 100%, per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant dins de la Convocatòria de subvencions per a l’adquisició d’instal·lació de lluminàries i elements de millora de la seguretat viària, vies i camins rurals en el municipi de la província d’Alacant amb una població interior a 5.000 habitants, anualitat 2022.
—–
El Ayuntamiento de Torremanzanas está realizando la instalación de farolas solares en el los caminos rurales del este del término municipal (caminos Sirvent, Portell e Ibi), para mejorar la accesibilidad de dichos caminos.

El coste de la actuación asciende a 12.732,83 €, y la adquisición de luminarias por importe de 10.984,38 € ha sido financiado al 100%, por la Diputación de Alicante dentro de la Convocatoria de subvenciones para la adquisición de instalación de luminarias y elementos de mejora de la seguridad vial, vías y caminos rurales en el municipio de la provincia de Alicante con una población interior a 5.000 habitantes, anualidad 2022.