965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes una subvenció per a sufragar la despesa d’Il·luminació extra Nadalenca de 2021 per import de  2.420,00 €, mitjançant la línia 1 de la convocatòria de subvencions per a actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius. Anualitat 2022.
—–
La Junta de Gobierno de la Diputación de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas una subvención para sufragar el gasto de Iluminación extra Navideña de 2021 por importe de  2.420,00 €, mediante la línea 1 de la convocatoria de subvenciones para actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del Área de Desarrollo Económico y Sectores Productivos. Anualidad 2022.