965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?Han finalitzat obres de reforç de paviment en un tram del camí Teix i pavimentació parcial del Camí Relleu, finançades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. L’entitat provincial també ha subvencionat al ?% l’import dels honoraris de redacció de Projecte Tècnic i la Direcció Tècnica i coordinació de Seguretat i Salut, per un import total de ? 2.439,14 €.
——–
?Han finalizado obras de refuerzo de pavimento en un tramo del camino Teix y pavimentación parcial del Camino Relleu, financiadas por la Diputación de Alicante. La entidad provincial también ha subvencionado al ?% el importe de los honorarios de redacción de Proyecto Técnico y la Dirección Técnica y coordinación de Seguridad y Salud, por un importe total de ? 2.439,14 €.