965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
La Junta de Govern de l’Excma. Diputació Provincial ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes una subvenció per a sufragar els desbrossaments de  marges i cunetes en els camins rurals Alacant, Alcoleja, Rabosina i Montagut per import de 3.976,00 €, mitjançant la 4 de la convocatòria de subvencions per a actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius. Anualitat 2022
——
La Junta de Gobierno de la Diputación de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas una subvención para sufragar los desbroces de  márgenes y cunetas en los caminos rurales Alicante, Alcoleja, Rabosina y Montagut por importe de 3.976,00 €, mediante la línea 4 de la convocatoria de subvenciones para actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del Área de Desarrollo Económico y Sectores Productivos. Anualidad 2022