965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

 L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de la Torre de les Maçanes ajuda de 4.000,00 € per al servei municipal de recollida i transport de residus per al període de novembre de 2021 a setembre de 2022, dins de la convocatòria de subvencions dineràries per a mancomunitats de municipis de menys de 4.000 habitants i consorci 11-A6, per a sufragar part dels costos de recollida i transport de residus
——
La Excma. Diputación Provincial de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas ayuda de  4.000,00 € para el servicio municipal de recogida y transporte de residuos para el periodo de noviembre de 2021 a septiembre de 2022, dentro de la convocatoria de subvenciones dinerarias para mancomunidades de municipios de menos de 4.000 habitantes y consorcio 11-A6, para sufragar parte de los costes de recogida y transporte de residuos.