965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Us avancem que enguany l’Ajuntament va adquirir nous elements decoratius per a l’ampliació del Betlem Artístic que ja vam poder gaudir el nadal passat.
L’adquisició ha estat finançada 100% per l’Excma. Diputació d’Alacant, a l’empara de la Convocatòria de subvencions a ajuntaments per a l’elaboració d’elements nadalencs artesanals 2022, amb un cost total que ascendeix a 10.000€.
Os adelantamos que este año el Ayuntamiento va adquirir nuevos elementos decorativos para la ampliación del Belén Artístico que ya pudimos disfrutar las navidades pasadas.
La adquisición ha sido financiada 100% por la Excma. Diputación de Alicante, al amparo de la Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la elaboración de elementos navideños artesanales 2022, con un coste total que asciende a 10.000€