965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es

Actuació coral tabaquera alacantina «Concert Coral en Província Missa Major» a l’Església de Santa Ana de la Torre de les Maçanes el dia 07/05/2023 a les 12.00 hores.

Col·labora l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, 2023, mitjançant Convocatòria de la «Campanya difusió de Música i Teatre, Anualitat 2023», per import total subvencionat de 2.000€, corresponent al 100% del cost total de l’actuació.
————————————
Actuación coral tabaquera alicantina «Concierto Coral en Provincia Misa Mayor» en la Iglesia de Santa Ana de Torremanzanas el día 07/05/2023 a las 12:00 horas.

Colabora la Excma. Diputación de Alicante 2023, mediante Convocatoria de la «Campaña difusión de Música y Teatro, Anualidad 2023», por importe total subvencionado de 2.000€, correspondiente al 100% del coste total de la actuación.