965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
 L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de La Torre de les Maçanes una ajuda de  2.064,47 € per a l’adquisició  d’equips de climatzació de la casa de cultura, correspondent al 100% del cost, dins de la Convocatòria de subvencions als Ajuntaments de la Província per a l’equipament de les instal·lacions culturals de titulatitat municipal. Anualidad 2022.
——
 La Excma. Diputación Provincial de Alicante ha concedido al Ayuntamiento de Torremanzanas una ayuda de  2.064,47 € para la adquisición de  equipos de climatización de la casa de cultura, correspondiente al 100% del coste, dentro de la Convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos de la Provincia para el equipamiento de las instalaciones culturales de titularidad municipal. Anualidad 2022