965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
‼️ S’informa que «llega700»‼️
Els pròxims dies tindrà l’activació de xarxa mòbil de nova generació.
Si detectaren algun tipus de problema en la visualització dels canals de la TDT ? poden posar-se en contacte amb ells a través de: e-mail: ayuda@llega700.es
Telèfon: 900 833 999
—–
‼️ Se informa que «llega700»‼️
Los próximos días tendrá la activación de red móvil de nueva generación.
Si detectaran algún tipo de problema en la visualización de los canales de la TDT ? pueden ponerse en contacto con ellos a través de: e-mail: ayuda@llega700.es
Teléfono: 900 833 999