965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
? TORNA SUMA ?
Després d’un temps sense prestar Servei de manera presencial, ? un gestor de SUMA tornarà a les oficines municipals de la Torre de les Maçanes el pròxim 18 de Juny, en horari de 09:30h a 13:30h.
??Recorde que el període de pagament “voluntari” serà fins al 15 de Juny. Més informació en https://www.suma.es/.
? VUELVE SUMA ?
Tras un tiempo sin prestar Servicio de forma presencial, ? un gestor de SUMA volverá a las oficinas municipales de Torremanzanas el próximo 18 de Junio, en horario de 09:30h a 13:30h.
??Recuerde que el periodo de pago “voluntario” será hasta el 15 de Junio. Más información en https://www.suma.es/.