965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
?? 25 de Novembre, Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona. ??
? «Veure, Escoltar, i Parlar #Horadeparlar», anima a les víctimes, a les professionals, i a tota la societat a no callar quan coneixem situacions de violència, sinó a implicar-nos activament. ??, recorda la Xarxa de Centres Dona 24 Hores, amb el telèfon especialitzat ☎️ 900580888.
——-
?? 25 de Noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. ??
? «Ver, Escuchar, y Hablar #Horadeparlar«, anima a las víctimas, a las profesionales, y a toda la sociedad a no callar cuando conocemos situaciones de violencia, sino a implicarnos activamente. ??, recuerda la Red de Centros Mujer 24 Horas, con el teléfono especializado ☎️ 900580888.