965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
Recorda que demà 16 de juliol, a les 20.30 al pati del col·legi,  teatre infantil «El Cavaller i el drac».
 
Finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, en el teatre infantil, subvencionat mitjançant la convocatòria d’ajudes a Ajuntaments de la Província d’Alacant per a la realització d’un «Festival Provincial d’Arts Escèniques», anualitat 2022, per import subvencionat de  1.800,00€, corresponent al 100% del cost total de l’activitat.
——–
Recuerda que mañana 16 de julio, a las 20:30 en el patio del colegio,  teatro infantil «El Caballero y el dragón».
 
Financiado por la Diputación de Alicante , en el teatro infantil, subvencionado mediante la convocatoria de ayudas a Ayuntamientos de la Provincia de Alicante para la realización de un «Festival Provincial de Artes Escénicas», anualidad 2022, por importe subvencionado de  1.800,00€, correspondiente al 100% del coste total de la actividad.