965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
📍L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes està estudiant📚 la possibilitat d’ampliar la xarxa municipal d’aigües💧 potables per la zona de Teix i Colomer per mitjà d’una subvenció de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.📍
Amb la finalitat de conéixer el nivell de demanda d’aquest servei, totes aquelles persones propietàries d’un habitatge🏠 d’alta en el cadastre per la zona de Colomer i Teix interessades, poden passar per l’Ajuntament en horari d’oficina (de dilluns a divendres de 8.00 a 14.30 hores), fins el pròxim dia 31 d’agost de 2022, per a comunicar-ho.
—————-
📍 El Ayuntamiento de Torremanzanas está estudiando📚 la posibilidad de ampliar la red municipal de aguas💧 potables por la zona de Teix y Colomer por medio de una subvención de la Excma. Diputación Provincial de Alicante. 📍
Con el fin de conocer el nivel de demanda de dicho servicio, todas aquellas personas propietarias de una vivienda 🏠de alta en el catastro por la zona de Colomer y Teix interesadas, pueden pasar por el Ayuntamiento en horario de oficina (de lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas), hasta el próximo día 31 de agosto de 2022, para comunicarlo.