965619386 - Avda España, 3 03108 La Torre de les Maçanes, Alacant torremanzanas@torremanzanas.es
📌L’Ajuntament de la Torre de les Maçanes ha fet tasques de desbrossament 🚜 de cunetes i vorals en els camins rurals de Teix, Rabosina, Alcoleja, Foia Boix i Alacant, 📣 finançat per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant mitjançant la línia 4 de “Foment de l’agricultura i sosteniment del medi rural”, dins de la Convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions compreses dins de l’àmbit d’actuació de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Sectors Productius, anualitat 2021, per import de 2.982,65 euros, corresponents al 100% del cost.
—–
📌El Ayuntamiento de Torremanzanas ha hecho tareas de desbroce 🚜 de cunetas y arcenes en los caminos rurales de Teix, Rabosina, Alcoleja, Foia Boix y Alicante, 📣 financiado por la Diputación de Alicante mediante la línea 4 de “Fomento de la agricultura y sostenimiento del medio rural”, dentro de la Convocatoria de subvenciones para la realización de actuaciones comprendidas dentro del ámbito de actuación del área de Desarrollo Económico y Sectores Productivos, anualidad 2021, por importe de 2.982,65 euros, correspondientes al 100%.del coste.